QRCode
วันนี้ :
2 คน
เมื่อวาน :
21 คน
เดือนนี้ :
514 คน
เดือนที่แล้ว :
515 คน
ปีนี้ :
2,222 คน
ปีที่แล้ว :
3,457 คน
ทั้งหมด :
27,444 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 18.207.133.27
 
 
 
 
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม
ด้านการบริหาร
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ