ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ก.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 มิ.ย. 2563
3 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 มิ.ย. 2563
4 ประกาศสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง
29
22 พ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศถ.๑๕๒-๐๗ สายตีนดอน -บ่อไหล หมู่ที่ ๓ บ้านตีนดอน ตำบลโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 พ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 เม.ย. 2563
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศถ.152-07 สายตีนดอน -บ่อไหล หมู่ที่ 3 บ้านตีนดอน ตำบลโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 เม.ย. 2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 เม.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. จากแยกนายหัวหวัง -ทุ่งบางรี หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ;