ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเหมืองน้ำโต๊ะเพชรช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 พ.ย. 2562
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไพศาล หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 พ.ย. 2562
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายประเสริฐ คุ้มเดช หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 พ.ย. 2562
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบหลีมตัดผมแยกทองรอด หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 พ.ย. 2562
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกกุโบร์–บางรี หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 พ.ย. 2562
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 พ.ย. 2562
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ก.ย. 2562
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 ก.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางไกร หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ก.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายซอยหลังโรงเรียนสองแพรก หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42