ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
901 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนของ อบต.โพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1390
21 ก.ค. 2551
902 รายงานการเงินประจำเดือน ก.ค.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
14 ก.ค. 2551
903 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
24 มิ.ย. 2551
904 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554)
501
23 มิ.ย. 2551
905 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552-2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
30 พ.ค. 2551
906 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 และวันประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2552
452
15 ก.พ. 2551
907 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2551 ครั้งที่ 1
467
07 ก.พ. 2551
908 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
334
30 ม.ค. 2551
909 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2550 ครั้งที่ 1
422
21 ม.ค. 2551
910 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2551 ครั้งที่1
475
18 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; 91  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;