ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 พ.ย. 2563
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
11 พ.ย. 2563
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
05 พ.ย. 2563
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
05 พ.ย. 2563
85 ขอเชิญร่วมโครงการเด็กเเละเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
125
22 ต.ค. 2563
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 ต.ค. 2563
87 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
16 ต.ค. 2563
88 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
14 ต.ค. 2563
89 ประกาศออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ต.ค. 2563
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
12 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; 9  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;