ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
409
15 มิ.ย. 2553
802 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
394
14 มิ.ย. 2553
803 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
07 มิ.ย. 2553
804 ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.โพธิทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
343
03 มิ.ย. 2553
805 สภา อบต. โพธิ์ทอง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
31 พ.ค. 2553
806 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 1 และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
07 เม.ย. 2553
807 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2553
431
01 เม.ย. 2553
808 ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.โพธิทอง
432
01 เม.ย. 2553
809 ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.โพธิทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
351
05 มี.ค. 2553
810 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2554-2556)
387
02 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; 81  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;