ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
278
07 ก.ย. 2555
732 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
532
30 ส.ค. 2555
733 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
28 ส.ค. 2555
734 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
20 ส.ค. 2555
735 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
19 ส.ค. 2555
736 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
09 ส.ค. 2555
737 ประกาศข่าวตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
293
06 ส.ค. 2555
738 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
06 ส.ค. 2555
739 การรับซื้อมะพร้าวเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำในเขตอำเภอท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
424
23 ก.ค. 2555
740 ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
16 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; 74  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ;