ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
347
28 พ.ย. 2555
712 ประกาศสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
27 พ.ย. 2555
713 แผนการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
05 พ.ย. 2555
714 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที 2538-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
05 พ.ย. 2555
715 ประกาศ อบต. โพธิทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
12 ต.ค. 2555
716 ประกาศสำเนารายงานการรับเงิน-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
11 ต.ค. 2555
717 ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
11 ต.ค. 2555
718 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
463
18 ก.ย. 2555
719 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
399
18 ก.ย. 2555
720 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
483
07 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; 72  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;