ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
02 ก.ย. 2556
692 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
02 ก.ย. 2556
693 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
02 ก.ย. 2556
694 นัดประชุมสภา อบต.โพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
28 ส.ค. 2556
695 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
28 ส.ค. 2556
696 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
21 ส.ค. 2556
697 ขอความร่วมมือปิดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
21 ส.ค. 2556
698 ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
19 ส.ค. 2556
699 ประกาศขยายเวลาสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
19 ส.ค. 2556
700 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
15 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; 70  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;