ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ขอความร่วมมือปิดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
03 ก.ย. 2556
652 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
02 ก.ย. 2556
653 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
02 ก.ย. 2556
654 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
02 ก.ย. 2556
655 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 ก.ย. 2556
656 นัดประชุมสภา อบต.โพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
28 ส.ค. 2556
657 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
28 ส.ค. 2556
658 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
21 ส.ค. 2556
659 ขอความร่วมมือปิดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
21 ส.ค. 2556
660 ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
19 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; 66  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ;