ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
15 ม.ค. 2557
642 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
295
19 ธ.ค. 2556
643 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
19 ธ.ค. 2556
644 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
16 ธ.ค. 2556
645 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
13 ธ.ค. 2556
646 ขอเชิญร่วมฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
06 ธ.ค. 2556
647 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
06 ธ.ค. 2556
648 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
25 พ.ย. 2556
649 ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
373
18 พ.ย. 2556
650 ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
267
23 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; 65  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ;