ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
25 ม.ค. 2559
592 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
14 ม.ค. 2559
593 ขอเชิญร่วมงานโครงการทำบุญทานไฟ
189
09 ม.ค. 2559
594 ขอเชิญร่วมงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ
217
05 ม.ค. 2559
595 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
162
22 ธ.ค. 2558
596 ประกาศนโยบายความโปร่งใส/เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ธ.ค. 2558
597 ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
183
20 ธ.ค. 2558
598 ขอเชิญร่วมงานโครงการประเพณีทำบุญสงเคราะห์(ลอยแพ)
187
18 ธ.ค. 2558
599 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
11 ธ.ค. 2558
600 ขอความร่วมมือปิดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
11 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; 60  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;