ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
31 ต.ค. 2559
432 ประกาศเพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กรณีย้ายภูมิลำเนา) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
26 ต.ค. 2559
433 ประกาศเพิกถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กรณีขาดคุณสมบัติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
26 ต.ค. 2559
434 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
26 ต.ค. 2559
435 ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
152
13 ต.ค. 2559
436 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
11 ต.ค. 2559
437 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 ก.ย. 2559
438 นำส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 ก.ย. 2559
439 เลื่อนวันสอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
26 ก.ย. 2559
440 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
22 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; 44  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ;