ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2560 (ลงทะเบียนเดือนมกราคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 ก.พ. 2560
412 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ก.พ. 2560
413 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 ม.ค. 2560
414 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
23 ม.ค. 2560
415 การจัดการขยะด้วย 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
91
21 ม.ค. 2560
416 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็นแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
19 ม.ค. 2560
417 ประกาศรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองพ้นจากตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 ม.ค. 2560
418 นำส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 ม.ค. 2560
419 แผ่นพับการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 ม.ค. 2560
420 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; 42  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;