ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
12 ต.ค. 2560
402 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 6 ตุลามคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
06 ต.ค. 2560
403 ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 ต.ค. 2560
404 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 ต.ค. 2560
405 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
05 ต.ค. 2560
406 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป/เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.โพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
167
04 ต.ค. 2560
407 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
155
29 ก.ย. 2560
408 รายงานแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
25 ก.ย. 2560
409 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2560 (ลงทะเบียนเดือนสิงหาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 ก.ย. 2560
410 ประกาศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโพธิ์์ทอง
170
23 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; 41  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;