ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2560 (ลงทะเบียนเดือนมกราคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 ก.พ. 2560
402 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ก.พ. 2560
403 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 ม.ค. 2560
404 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 ม.ค. 2560
405 การจัดการขยะด้วย 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 ม.ค. 2560
406 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็นแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
19 ม.ค. 2560
407 ประกาศรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองพ้นจากตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 ม.ค. 2560
408 นำส่งสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 ม.ค. 2560
409 แผ่นพับการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 ม.ค. 2560
410 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; 41  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ;