ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
06 ต.ค. 2564
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 ต.ค. 2564
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ต.ค. 2564
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ต.ค. 2564
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ต.ค. 2564
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ที่มาลงทะเบียนเดือนกันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ก.ย. 2564
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การยริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ก.ย. 2564
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
30 ก.ย. 2564
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 ก.ย. 2564
40 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; 4  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;