ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 เม.ย. 2560
382 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป/เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของ อบต.โพธิ์ทอง
113
07 มี.ค. 2560
383 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.โพธิ์ทอง
116
07 มี.ค. 2560
384 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.โพธิ์ทอง
109
06 มี.ค. 2560
385 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินเบี้ยความพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
03 มี.ค. 2560
386 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
03 มี.ค. 2560
387 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 ก.พ. 2560
388 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
23 ก.พ. 2560
389 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
23 ก.พ. 2560
390 ประกาศการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; 39  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ;