ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 พ.ย. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
04 พ.ย. 2564
23 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 ต.ค. 2564
24 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
29 ต.ค. 2564
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
22 ต.ค. 2564
26 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 ต.ค. 2564
27 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
06 ต.ค. 2564
28 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 ต.ค. 2564
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ต.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; 3  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;