ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผลการแข่งขันฟุตบอลชาย 9 คน รุ่น 12 ปี (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
14 ม.ค. 2562
252 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง
97
14 ม.ค. 2562
253 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 ม.ค. 2562
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
89
07 ม.ค. 2562
255 ประชาสัมพันธ์ จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกายและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 ม.ค. 2562
256 ให้บริการประชาชนวันหยุดและนอกเวลาราชการ
120
04 ม.ค. 2562
257 วันเด็กแห่งชาติ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ม.ค. 2562
258 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ม.ค. 2562
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการลดใช้โฟมในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 ธ.ค. 2561
260 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; 26  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;