ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
17 ก.ค. 2562
242 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
05 ก.ค. 2562
243 วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562ของทุกปี ดาวน์โหลดเอกสาร
198
26 มิ.ย. 2562
244 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
24 มิ.ย. 2562
245 ประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
14 มิ.ย. 2562
246 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง เปิดรับสมัครเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
05 มิ.ย. 2562
247 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 มิ.ย. 2562
248 ประกาศการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
31 พ.ค. 2562
249 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประดยชน์ส่วนตนกับผลประดยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
137
29 พ.ค. 2562
250 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; 25  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ; |94|  ;