ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศรายชื่อคนพิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 ก.ย. 2562
202 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีย้ายภูมิลำเนา) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
27 ก.ย. 2562
203 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ก.ย. 2562
204 รายงานโครงการพัฒนาศักนภาพเพื่อเพิ่่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
136
24 ก.ย. 2562
205 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 ก.ย. 2562
206 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
18 ก.ย. 2562
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
147
18 ก.ย. 2562
208 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
17 ก.ย. 2562
209 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
13 ก.ย. 2562
210 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหา PM2.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; 21  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ; |92|  ; |93|  ;