ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แผ่นพับการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ม.ค. 2563
152 การจัดการขยะด้วย 3Rs และขยะเปี้ยกอินทรีย์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2563
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 ม.ค. 2563
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
18 ธ.ค. 2562
155 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
102
04 ธ.ค. 2562
156 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคืการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ธ.ค. 2562
157 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 ธ.ค. 2562
158 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
02 ธ.ค. 2562
159 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ธ.ค. 2562
160 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเหมืองน้ำโต๊ะเพชรช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
25 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; 16  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ; |91|  ;