ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ที่มาลงทะเบียนเดือนกันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ก.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การยริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2564
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ; |30|  ; |31|  ; |32|  ; |33|  ; |34|  ; |35|  ; |36|  ; |37|  ; |38|  ; |39|  ; |40|  ; |41|  ; |42|  ; |43|  ; |44|  ; |45|  ; |46|  ; |47|  ; |48|  ; |49|  ; |50|  ; |51|  ; |52|  ; |53|  ; |54|  ; |55|  ; |56|  ; |57|  ; |58|  ; |59|  ; |60|  ; |61|  ; |62|  ; |63|  ; |64|  ; |65|  ; |66|  ; |67|  ; |68|  ; |69|  ; |70|  ; |71|  ; |72|  ; |73|  ; |74|  ; |75|  ; |76|  ; |77|  ; |78|  ; |79|  ; |80|  ; |81|  ; |82|  ; |83|  ; |84|  ; |85|  ; |86|  ; |87|  ; |88|  ; |89|  ; |90|  ;