ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ต.ค. 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงทะเบียนเดือน กันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ย. 2562
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงิยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
6 ประกาศรายชื่อคนพิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ก.ย. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีย้ายภูมิลำเนา) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ก.ย. 2562
8 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.โพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 ก.ย. 2562
9 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ก.ย. 2562
10 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลโพธิ์ทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69