ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ที่ได้ลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ที่มาลงทะเบียนเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน