ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง รับลงทะเบียนผู้สุูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน