ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนปรจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุที่่มาลงทะเบียนในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 จำนวน 8 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน