องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ต. โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 075-521-761 โทรสาร : 075-521-761
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : phothong-1@hotmail.com