ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การฝึกอบรม อปพร.
  รายละเอียด : การฝึกอบรม อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ร่วมกับ อบต.ปากพูน อบต.ท่าศาลา ระหว่างวันที่ 27 - 31 เดือนสืงหาคม พ.ศ. 2550 ณ ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 561 คน